• Język: Polski Polski
  • Zmień

Język:

Koszyk

Zwroty i reklamacje

 

ZWROTY I REKLAMACJE

 

 

ZWROT PRODUKTU

Większość naszych produktów to zamówienia specjalne. Oznacza to, że przygotowane są dla Ciebie w/g wytycznych, które wybrałeś sam z listy rozwijanej lub napisałeś w wiadomości dla sprzedającego, podałeś nam w e-mailach lub telefonicznie. Niestety, nie podlegają one prawu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

Produkt zyskuje status zamówienia specjalnego od momentu wyboru przez Klienta koloru lub rozmiaru dotyczy też listy rozwijanej (plakatów i naklejek) lub podanie niestandardowych wymiarów czy też wyboru np. imienia na produkcie.

Towar, który podlega zwrotowi:

- Naklejki oraz plakaty, które mają już narzuconą przez nas kolorystykę oraz kształt, wymiar.

Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

    Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru należy wysłać w w/w terminie pod

adres: TamTamTu ul. Żeromskiego 24B, 10-354 Olsztyn

    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka). Gdy zwracana jest tylko część wartości zamówienia, dokonujemy zwrotu wyłącznie za otrzymane produkty.

    Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej i nie będzie nosił śladów używania oraz nie będzie uszkodzony.

    Po otrzymaniu zwrotu od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów. W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów bez kosztów wysyłki, jaką uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.


REKLAMACJA

    Wszelkie reklamacje związane z Produktami zakupionymi w Sklepie powinny być składane pisemnie, na adres Sprzedawcy widoczny w zakładce kontakt lub mailowo na adres email kontakt@tamtamtu.pl.

    Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

    Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

    Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

    Postanowienia nie dotyczą Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

    Klienci nie będącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.