• Język: Polski Polski
  • Zmień

Język:

Koszyk

Regulamin sklepu

I REGULAMIN SKLEPU - Postanowienia ogólne.

1. Poniższy Regulamin to Regulamin sklepu internetowego www.tamtamtu.pl

2. Sprzedawcą sklepu www.tamtamtu.pl jest Pracownia Miłosz Wioleta Sarnowska z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy 10-566) przy ul. Nowa Niepodległości 4/5, numer NIP 8461533359, numer REGON 380018451.

3. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

4. Ceny produktów podawane są w złotych. W cenach produktów zawarte są wszystkie opłaty i podatki, ale nie są zawarte koszty dostawy.

5. Zwykle paczki z zamówieniami są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Do czasu realizacji należy doliczyć czas pracy Poczty lub Firmy Kurierskiej, czyli z reguły 1-2 dni robocze.

6. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w sytuacjach niezależnych od nas, wysyłamy wówczas mailem informację na temat przybliżonego czasu realizacji oraz dostawy. Termin realizacji może ulec wydłużeniu również wtedy, gdy Kupujący nie wyśle nam mailowo wymaganych informacji dotyczących realizacji zamówionego towaru.

7. Prosimy o wpisywanie informacji dotyczących szczegółów zamówienia /kolory, wymiary itp./ do formularza opcji dostawy w rubryce „wiadomość dla sprzedającego”.  Nie przyjmujemy takich informacji telefonicznie. W przypadku braku informacji po 5 dniach wysyłamy towary losowo.

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., dodatkowo usługa płatności świadczona jest przez "Przelewy24" oraz PayPal.

9.  Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

10. Dodatkowe formy płatności dostępne w sklepie www.tamtamtu.pl :

  • przelew tradycyjny
  • płatność za pobraniem (płatność dla kuriera)

II ZWROTY I REKLAMACJE

  1. Odstąpienie od umowy i zwroty

Większość naszych produktów to zamówienia specjalne. Oznacza to, że przygotowane są dla Ciebie w/g wytycznych, które wybrałeś sam z listy rozwijanej, wiadomości dla sprzedającego lub podałeś nam w e-mailach lub telefonicznie. Niestety, nie podlegają one prawu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 Produkt zyskuje status zamówienia specjalnego od momentu wyboru przez Klienta koloru lub rozmiaru dotyczy też listy rozwijanej (plakatów i naklejek) lub podanie niestandardowych wymiarów czy też wyboru np. imienia na produkcie.

Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

    Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i woli zwrotu towaru należy wysłać w w/w terminie pod adres: Pracownia Miłosz Wioleta Sarnowska ul. Żeromskiego 23D 10-354 Olsztyn, lub pod adres e-mailowy: kontakt@pracowniamilosz.pl.

    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka). Gdy zwracana jest tylko część wartości zamówienia, dokonujemy zwrotu wyłącznie za otrzymane produkty.

    Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej i nie będzie nosił śladów używania oraz nie będzie uszkodzony.

Produkt zyskuje status zamówienia specjalnego od momentu wyboru np. koloru lub rozmiaru (dot. też list rozwijanych) przez Klienta, podania niestandardowych wymiarów czy też wyboru imienia na produkcie (dotyczy naklejek i plakatów).

    Po otrzymaniu zwrotu od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów. W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów bez kosztów wysyłki, jaką uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.

2. Reklamacje

2.1. Uszkodzona Przesyłka

Każda przesyłka jest ubezpieczona. Przy odbiorze należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych. Kurier ma obowiązek poczekać na sprawdzenie przesyłki. Jeżeli zauważysz, że przesyłka lub zawartość jest uszkodzona sporządź "Dokument Reklamacji".

W ciągu 10 dni roboczych wyślemy ponownie wybrany produkt bez dodatkowych kosztów lub zwrócimy Ci pieniądze.

Jeżeli wykryłeś uszkodzenia opakowania lub zawartości po wyjściu kuriera, niestety "uszkodzenie przesyłki" ani "reklamacja"  nie zostanie uznane.

2.2 Reklamacja produktu

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu zamówionego produktu wykryjesz wady techniczne w tym:

  • zły rozmiar (dopuszczalna tolerancja +- 3 cm)
  • zły wzór
  • brak części składowych zamówienia

skontaktuj się z nami i prześlij materiał dowodowy w postaci zdjęć cyfrowych na adres: kontakt@tamtamtu.pl, a my wyślemy kuriera po odbiór reklamowanego produktu. 

W ciągu 14 dni roboczych wyślemy ponownie wybrany produkt bez dodatkowych kosztów lub zwrócimy pieniądze.

UWAGA!

Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie w jakim zostały dostarczone. Montaż produktu całkowicie wyklucza uznanie reklamacji w zakresie ewentualnych jego wad, które zostały wymienione wyżej.

(Jeśli macie Państwo wątpliwości co do koloru, jakości produktu proszę napisać do nas wyślemy darmową próbkę na nasz koszt).

Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe/ekrany telefonu, a także faktyczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania produktu przez klienta.

Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest opakowanie zawierające reklamowany produkt, oraz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będącego częścią tego zestawu.    Wszelkie reklamacje związane z Produktami zakupionymi w Sklepie powinny być składane pisemnie, na adres Sprzedawcy widoczny w zakładce kontakt lub mailowo na adres email kontakt@tamtamtu.pl.

    Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

    Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

    Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

    Postanowienia nie dotyczą Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

    Klienci nie będącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.

III POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.tamtamtu.pl

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupów poprzez Serwis.

2. Pracownia Miłosz Wioleta Sarnowska  z siedzibą w  10-566 Olsztyn ul. Nowa Niepodległości 4/5  NIP 8461533359 REGON 380018451 jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE udostępnianych przez klientów sklepu www.pracowniamilosz.pl w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Pracownia Miłosz, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.tamtamtu.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

IV POLITYKA PLIKÓW “COOKIES” serwisu www.tamtamtu.pl

  1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a)     możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b)     dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c)     do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

     Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

-        Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

-        Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

-        Google Chrome:
 www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

-        Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

V INNE INFORMACJE

Dowód zakupu - faktury wystawiamy na życzenie kupującego, aby otrzymać fakturę proszę o taką informację po zakupie.

VI INSTRUKCJA PRZYKLEJANIA NAKLEJEK

Naklejki można kleić na powierzchniach gładkich, suchych, czystych. Nie naklejać naklejek na powierzchnie świeżo malowane (do 14 dni po malowaniu). Zalecamy, aby na ścianach pomalowanych farbami: lateksową, ceramiczną, hydrofobową itp. przeprowadzić test przyczepności naklejek. Powyższe farby mają w składzie lateks, który obniża przyczepność naklejek do podłoża.

Bezpłatne próbki można zamówić pisząc maila na kontakt@tamtamtu.pl


Instrukcja przyklejania naklejek
Przygotuj naklejkę, niewielką szmatkę,taśmę malarską oraz miejsce do przyklejenia. Przyłóż naklejkę w pożądane miejsce i przytrzymaj wzór przy pomocy taśmy malarskiej. Przy dużych naklejkach poproś o pomoc drugą osobę. Jeśli chcesz inaczej rozmieścić elementy, możesz je porozcinać. Każda naklejka składa się z 3 warstw: folia przezroczysta tzw. folia transportowa (nie dotyczy naklejek, które można przykleić bez pomocy folii transportowej); naklejka; papier podkładowy koloru białego.
1. Przed naklejeniem należy wygładzić miękką szmatką całą powierzchnię naklejki.
2. Oderwij od jednego boku folię transportową i sprawdź, czy naklejka odkleja się razem z nią. Odklejaj folię transportową z naklejką od papieru w ten sposób, aby cały motyw pozostał na folii przezroczystej. Jeśli jakieś elementy naklejki pozostaną na papierze podkładowym - powtórz czynność dociśnięcia folii do naklejki i ponownie spróbuj ją odkleić z naklejką.
3. Folię przezroczystą wraz z przyklejoną do niej naklejką przyłóż delikatnie do ściany jednym bokiem w miejscu wcześniej oznaczonym. Uważaj, aby nie przykleić od razu całej naklejki. Delikatnie dociskaj naklejkę ściereczką do powierzchni naklejanej, zaczynając od góry lub od jednego z boków.
4. Gdy naklejka wraz z folią transportową są już przyklejone do podłoża, dociśnij ponownie mocno całość, aby pozbyć się ewentualnych pęcherzy powietrza. Delikatnie usuń przezroczystą folię transportową, aby na ścianie pozostała wyłącznie naklejka. Folię transportową najłatwiej zdejmować zaczynając od wybranego rogu: należy ją zagiąć i delikatnie odrywać w dół pod kątem 180 stopni do ściany, dociskając mocno palcami naklejkę. Jeśli zdarzy się, że naklejka zacznie odklejać się razem z folią transportową - jeszcze raz mocno dociśnij folię i naklejkę do ściany i ponownie powoli odklejaj samą folię.
5. Dociśnij na koniec przyklejoną naklejkę do podłoża.